نمونه کار

خانه > نمونه کار

نمونه کار

نمونه ای از آخرین پروژه های انجام شده


 

منزل مسکونی واقع در ده بالا

همکف - صفائیه میدان مادر

 

همکف - شهرستان بافق

 

منزل مسکونی طبقه دوم - خیابان کاشانی

 

همکف - بلوار جمهوری

 

همکف - مسکن خیابان صحرا

 

دوبلکس آقای حیدری - بلوار جمهوری

 

دوطبقه - خیابان کاشانی

 

سه طبقه مسکونی واقع در صفائیه پشت دانشگاه

 

دوبلکس واقع در کوچه عارف

 

همکف - بلوار امام جعفر صادق

 

دو واحد مسکونی ( دوبلکس ) واقع در سرچشمه زارچ

 

چهار واحد مسکونی واقع در صفائیه - مهرآوران

 

منزل مسکونی 3 واحدی آقای شفیعی واقع در صفائیه - طوبی

 

منزل مسکونی همکف - آقای دهقان

 

دو واحد مسکونی ( پیلوت ) اقای مهندس ابراهیمی

 

8 سالن پرورش کبک آقای رحیمی واقع در بهاباد یزد

 

 

 

 

 

توضیحات کوتاه : منزل مسکونی واقع در ده بالا

توضیحات کوتاه : همکف - صفائیه میدان مادر

توضیحات کوتاه : همکف - شهرستان بافق

توضیحات کوتاه : همکف - آزادشهر

توضیحات کوتاه : منزل مسکونی طبقه دوم - خیابان کاشانی

توضیحات کوتاه : همکف - بلوار جمهوری

توضیحات کوتاه : همکف - مسکن خیابان صحرا

توضیحات کوتاه : دوبلکس آقای حیدری - بلوار جمهوری

توضیحات کوتاه : دوطبقه - خیابان کاشانی

توضیحات کوتاه : سه طبقه مسکونی واقع در صفائیه پشت دانشگاه