منزل مسکونی آقای ابراهیمی

خانه > Project > منزل مسکونی آقای ابراهیمی

منزل مسکونی آقای ابراهیمی

زمان اجرا : 1392/4/28

توضیحات :

کارفرما : آقای مهندس ابراهیمی

طراح و مجری : یزد گرما گستر ( دهقان )

آدرس : یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی

لوله مصرفی : مستر پایپ

متراژ : ۲۴۰ مترمربع

نمونه کار گرمایش از کف 322

More screenshots: