سوالاتمقالاتوبلاگ

آیا گرمایش از کف سرطان زاست !!!!!؟

چندیست که مطلبی در فضای مجازی منتشر شده به عنوان ( گرمایش از کف سرطان زاست ) و در میان مردم گوش به گوش میشود .

این مطلب بدین شکل منتشر شده است > گرمایش از کف باعث باردار شدن پرز فرش و
قالی شده و این پرزها در هوا معلق شده و از راه تنفس وارد بدن میشود و باعث سرطان میگردد.

آیا گرمایش از کف سرطان زاست !!!

۱ . درسیستم گرمایش از کف به وسیله آب گرم هیچ گونه الکتریسیته ای به کار نرفته است
پس بار الکتریکی وجود ندارد ، وقتی بار الکتریکی نباشد چگونه پرز قالی باردار میشود ؟؟

۲ . پرز قالی بخاطرحرکت افراد و اجسام بر روی قالی ، از آن جدا میشود و به وسیله جریان
هوا موجود در آن مکان جابجا شده یا در هوا معلق میگردد.

این در حالیست که در گرمایش از کف نسبت به رادیاتور ، بخاری و سیستمهای گرمایشی دیگر
کمترین جریان هوا ایجاد میگردد .( جریان هوا به جابجایی هوا از فضای سرد به فضای گرمتر
و بلعکس گویند
)

۳ . در منزل خود یا اطرافیان که از سیستم رادیاتور یا بخاری استفاده میکنند ،اگر بر روی میز ، گوشه پنجره ، روی وسایل وغیره دقت کنید پرز قالی و فرش دیده میشود.

حتی چند روز پس از تمیز کردن نیز دوباره این پرزها مشاهده میشود . پس نتیجه میگیریم که
در هر خانه ای این پرزها در هوا معلق میباشند و به گرمایش از کف ارتباطی ندارد.

۴ . اگر در منازلی که از بخاری یا رادیاتور استفاده میکنند دقت کرده باشید در اطراف رادیاتور
یا بخاری دیوار سیاه شده است .

دلیل این موضوع این است که هوای اطراف رادیاتور گرم شده به طرف بالا حرکت میکند و
هوای دورتر که سردتر است جای آن را میگیرد

این جابجایی هوا پرز قالی و گرد وغبار را حرکت داده ، این پرزها روی رادیاتور نشسته بر اثر گرمای زیاد میسوزند و دیوار اطراف رادیاتور را سیاه میکنند .

بخوانید : چرا فرش پرز میدهد

۵ . جریان هوا در  گرمایش از کف به حداقل رسیده است . این موضوع بدلیل اینست که دما
در این سیستم در  تمام نقاط به یک میزان میباشد و هوای گرمتر و سردتری وجود ندارد که
جابجایی صورت گیرد .

۶ . این موضوع شایعه ایست که هیچ پایه علمی و منطقی نداشته و فقط  بخاطر خراب
کردن سیستم گرمایش از کف و فروش رادیاتور بیان شده است .

در ایران فروشندگان و تولید کنندگان زیادی وجود دارند که از همه گیر شدن سیستم گرمایش
از کف متضرر خواهند شد.

بخوانید : معایب گرمایش از کف

۷ . ما (مردم ایران ) شایعه را زودتر از واقعیت قبول میکنیم . شاید تاکنون به موارد مشابه
زیادی برخورد کرده باشید برای تخریب هر چیز میگویند سرطان زاست.

ما پس از مشورت با چندین پزشک متخصص و تحقیق و بررسی مطالب و مقالات گوناگون
خارجی به شما اطمینان میدهم گرمایش از کف سرطان زا نیست.

آیا گرمایش از کف سرطان زاست

دکمه بازگشت به بالا
تماس