اسلاید متن

اولین گرمایش از کف مرغداری

طراحی واجرای اولین گرمایش از کف مرغداری و پرورش کبک در استان یزد در سال  1388

گرمایش از کف برای سالنهای مرغداری و پرورش طیور بسیار کار آمد است و باعث افزایش راندمان تولید خواهد گشت.

ما در سال 1388 برای اولین بار در استان یزد اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم گرمایش از کف برای سالنهای پرورش کبک شدیم.

زیربنای این سالنها هر کدام 125 متر مربع و در مجموع ( 8 سالن ) 1000 متر مربع بوده است؟

دکمه بازگشت به بالا
تماس