سوالات

کفپوش مناسب گرمایش از کف چیست؟

کدام کفپوش برای گرمایش از کف مناسب تر است

از نظر کفپوش مناسب گرمایش از کف

باید عرض کنم که شما بر روی سیستم گرمایش از کف هیچ محدودیتی نخواهید داشت.

کفپوش مناسب گرمایش از کف

ولی از نظر انتقال حرارت کفپوش ها باهم یکسان نیستند.

بهترین نوع کفپوشی که می توان بر روی گرمایش از کف استفاده کرد به ترتیب می توان از :

مواد طبیعی مثل سنگ ، سرامیک ، کاشی ، موزائیک ، سفال را نام برد.

این مواد به خاطر  انتقال حرارت مناسب و ذخیره مقداری از گرما در خود بهترین نوع کفپوش برای گرمایش از کف هستند.

در انتها موادی که از نظر انتقال حرارت ضعیفتر هستند مثل چوب و پارکت بهتر است مورد استفاده قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
تماس