اخرین اخبارمقالاتوبلاگ

تدوین استاندارد ملی گرمایش از کف

استاندارد ملی گرمایش از کف توسط سازمان ملی استاندارد

به شماره ISIRI18518 بر اساس ویرایش جدید استاندارد EN1264 تدوین شد.
استانداردملی گرمایش از کف در ۵ بخش تعاریف، تعیین توان حرارتی، اندازه گذاری، نصب ، و سطوح گرمایشی، پس از ساعتها بحث و تبادل نظر تصویب گردید.

همچنین مقرر گردید که کارگاهها و واحد های درسی در این راستا به سیستم آموزشی کشور اضافه گردد.

تا کارآموزان و دانشجویان در رشته تاسیسات مکانیکی و گرمایشی از این پس دسترسی آسانتری به اطلاعات و مقالات مربوط به این سیستم داشته باشند.

پیش از این استانداردملی و بومی برای گرمایش از کف در ایران وجود نداشت

و طراحی و نصب سیستم گرمایش از کف طبق استاندارد اروپا انجام میگرفت.

شما میتوانید فایل مربوطه را که به صورت pdf میباشد در لینک زیر دانلود فرمایید.

استاندارد ملی گرمایش از کف

دانلود pdf استاندارد ملی گرمایش از کف

دکمه بازگشت به بالا
تماس