مقالات

تست فشار گرمایش از کف

تست فشار گرمایش از کف را میتوان هم با آب و هم با هوا انجام داد.

درزمستان و مکانهای سردسیر که احتمال یخ زدگی آب در داخل لوله های گرمایش از کف وجود دارد ، میتوان تست فشار را با هوا و با میزان فشار ۸ اتمسفر انجام داد.
(مطابق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان ، تست سیستم لوله کشی،در فشار های زیر ۱۰ بار ،با هوا امکان پذیر میباشد.)

تست گرمایش از کف

– در صورت تست با آب  باید پس از اطمینان از اجرای صحیح مراحل تست و پس ازتست با فشار ۱۲ اتمسفر ، به منظور محافظت از لوله ها  فشار را تا ۸ اتمسفر پائین آورده و تا انتهای مرحله بتن ریزی سیستم گرمایش از کف را زیر این فشار قرار داد.

بتن ریزی گرمایش از کف

پس از تست سیستم بتن ریزی روی لوله های باید هرچه سربع تر انجام پذیرد تا هیچگونه صدمه ای به لوله های گرمایش از کف وارد نشود.

در هنگام بتن ریزی نیز دقت شود تا ابزار و وسایل مورد استفاده به لوله ها اسیب نرساند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
تماس