مقالاتوبلاگ

انواع چیدمان و طراحی نقشه گرمایش از کف

آشنایی مختصر با روش طراحی نقشه گرمایش از کف

محاسبات گرمایش از کف

طراحی نقشه گرمایش از کف و چیدمان لوله ها به چهار صورت عمده می باشد

 

انواع طراحی و چیدمان گرمایش از کف

طرح مارپیچ

طراحی نقشه گرمایش از کف

 

این نوع مخصوص اتاقهایی با یک دیوار سرد و یا یک پنجره و یا مکانهایی با عرض کم ( مثل راهرو ) می باشد که آبگرم ورودی (رفت) اول از زیر پنجره یا کنار دیوار سرد عبور می کند و فشردگی لوله ها در این قسمت بیشتر خواهد بود و هر چه مارپیچ  به مرکز  نزدیکتر شود از فشردگی آن کم میشود این طرح در راهرو ها استفاده میشود

  طرح دوطرفه یا L

چیدمان لوله های گرمایش از کف

 

این نوع طراحی بیشتر مخصوص اتاقهایی با دو دیوار سرد و یا دوپنجره می باشد و لوله ها ابتدا از دیوارهای سرد عبور کرده و فشردگی در آن قسمت بیشتر است.

طرح سه طرفه  U

فاصله لوله گرمایش از کف

 

این نوع طراحی بیشتر مخصوص اتاقهایی با سه دیوار سرد و بازهم فشردگی به سمت مرکز کمتر خواهد شد

طرح چهارطرفه  loop

فاصله لوله های گرمایش ازکف2

 

این طرح از بهترین نوع  چیدمان در طراحی نقشه گرمایش از کف بوده که در همه موارد می توان از این طرح استفاده کرد معمولا سالنها و اتاقهای مهمان به این روش چیدمان می شود و به بیشترین راندمان حرارتی در این روش دست پیدا خواهیم کرد

 

در طراحی نقشه گرمایش از کف مواردی همچون: متراژحد اقل وحد اکثر،درز انبساط،یکنواختی حرارت، مرز سرما ،سرویسها ، آشپزخانه وموارد اساسی دیگرباید رعایت گردد نقشه گرمایش ازکف یکی از مهمترین عناصر یک سیستم خوب و کارامد است

 

در صورت غیر اصولی بودن نقشه ویا نداشتن نقشه ، گرمایش از کف کارایی خوبی نداشته وتعادل دما برقرار نخواهد شد

اجرای گرمایش از کف به صورت صحیح و با تجربه بودن مجری گرمایش از کف نیز بسیار مهم است

دکمه بازگشت به بالا
تماس