مقالات

مراحل قبل از اجرای گرمایش از کف

آموزش گرمایش از کف – مراحل قبل از اجرای گرمایش از کف

قبل از اجرای گرمایش از کف و سرمایش از کف ، باید لوله کشی های آب و فاضلاب و برق و ایزوگام کف (عایق رطوبتی کف آشپزخانه و سرویس های بهداشتی) انجام شود.

قبل از اجرای گرمایش از کف 2

به دلیل اینکه پس از اجرای سیستم گرمایش از کف ، دسترسی به تجهیزات تاسیسات و برق ، در زیر کف ، بسیار دشوار است ، توصیه میشود درانتخاب نوع کالای مورد نیاز برای سیستم های آبرسانی و برقی دقت فراوانی داشته باشید ، و همچنین بر اجرای صحیح آنها ، دقت کافی داشته باشید و از بهترین مصالح ومجریان با تجربه و کار آزموده استفاده کنید.

بهتر است لوله کشی های آب وبرق در زیر سقف کاذب عبور داده شود، تا ارتفاع کف ساختمان بیهوده افزایش نیابد.

نحوه اجرای گرمایش از کف 3

 پس از تست سیستم های آبرسانی و برق ، در کف ساختمان ، باید روی تمام قسمت ها کاملا پوشانده شده و سطحی تراز برای نصب عایق حرارتی (فوم گرمایش ازکف) فراهم شود.

سطح کار بهتر است تراز باشد ، تا آب به صورت یکنواخت پخش شود و به پمپ فشار وارد نیاید.

همچنین قبل از لوله گذاری و نصب جعبه کلکتور گرمایش از کف ، باید محل مناسبی برای قرار گرفتن کلکتور گرمایش از کف انتخاب گردد.

این موضوع به جهت توزیع مناسب آب درمدارهای گرمایشی و بالانس حرارت در کف ، اهمیت بسزایی دارد.

این مورد نیز قبل از اجرای گرمایش از کف باید در نظر گرفته شود.

نحوه اجرای گرمایش از کف 1

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
تماس