جزئیات گرمایش از کفمقالاتوبلاگ

منابع تامین کننده حرارت سیستم گرمایش از کف

منابع تامین کننده حرارت سیستم گرمایش از کف

با توجه به راندمان بالای سیستم گرمایش از کف دمای مورد نیاز بین۳۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد میباشد. از سوی دیگر دمای مورد نیاز سیستم آب گرم بهداشتی حد اقل ۶۰ درجه ساتیگراد می باشد.

در نتیجه در ساختمانی که از گرمایش از کف استفاده می کند نیاز به دو مدار جدا و با درجه حرارت متفاوت ضروری است که به روشهای ذیل ممکن می باشد

منابع تامین کننده حرارت سیستم گرمایش از کف در ۴ نوع مختلف :

منابع تامین کننده حرارت سیستم گرمایش از کف

۱: استفاده از موتورخانه با یک دیگ و یک مبدل حرارتی

در این نوع از موتور خانه یک دیک وجود دارد که وظیفه تامین آب گرم رابر عهده دارد دمای این دیک بین ۶۰ تا ۷۰ تنظیم میشود

وظیفه تامین حرارت برای سیستم گرمایش از کف را مبدل ایفا خواهد کرد

از موتورخانه بایک دیک ویک مبدل حرارتی در منزال مسکونی ، ویلایی و غیره … با متراژ بالای ۳۰۰ متر استفاده میشود

۲: استفاده از پکیج (با قابلیت گرمایش از کف)

پکیجها در انواع گوناگون با راندمانهای متفاوت در ایران موجود می باشد این پکیجها در ۲ نوع آنالوگ ودیجیتال و در ابعاد مختلف میباشند

از پکیج (با قابلیت کاربا گرمایش از کف) در اپارتمانها ،سوئیت ها و واحدهای اداری ، تجاری مجزا استفاده میشود

۳: استفاده از موتورخانه با ۲ دیگ آبگرم

از موتورخانه با ۲ دیگ معمولآ در ادارات واماکن عمومی ومکانهایی که دارای  اب گرم بهداشتی مشترک میباشند استفاده میشود

۴: استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو والو با مدار بای پاس

از این نوع سیستم نیز میتوان درمنازل مسکونی استفاده کرد تفاوت این سیستم با سیستم یک دیک و یک مبدل در طراحی آن و میزان مصرف آب در ساختمان است

منابع تامین کننده حرارت برای سیستم گرمایش از کف در طراحی این سیستم باید لحاظ گردد .

این منابع در ساختمانهای مختلف با کاربری متفاوت با هم متفاوت است

در طراحی تاسیسات منابع تامین کننده حرارت نیز مطابق با مکان و شرایط و کاربری ساختمان طراحی میگردد

دکمه بازگشت به بالا
تماس