نکات مهم هنگام اجرای گرمایش از کف

اجرای  گرمایش از کف بدون نقشه ومحاسبات مجاز نیست. توجه داشته باشید بعضی از افراد سود جو بدون هیچ گونه دانش و مهارتی در اجرای گرمایش از کف و با چرب زبانی رضایت مشتری را

جلب نموده و اقدام به اجرای گرمایش از کف میکنند.

اجرای گرمایش از کف بدون نقشه و محاسبه باعث مشکلاتی از قبیل گرم شدن بیش از حد کف ، مصرف سوخت زیاد ، ترک خوردن کف ، نرسیدن به گرمای ایده آل ، سرد بودن قسمتهایی از کف و غیره ..میشود

این امر باعث نارضایتی مردم از سیستم گرمایش از کف میشود .

نکاتی که باید در مورد اجرای گرمایش از کف بدانیم :

۱- عبور لوله گرمایش از کف، از زیر دیوار و از روی لوله های دیگرمجاز نمیباشد ( لوله ها نباید از روی هم عبور نمایند).

 

۲- اجرای لوله های آب سرد و گرم بهداشتی باید به شکلی باشد که از زیر سیستم گرمایش از کف عبور نکند  در صورت نیاز به عبور ، از زیر سیستم گرمایش از کف ، حتما باید از سیستم کلکتوری و لوله های ۵ لایه بدون اتصال استفاده کرد و استفاده از لوله های فلزی و یا تک لایه (لوله سبز)ممنوع است. زیرا به خاطر وجود اتصالات ، در این نوع لوله کشی ها ،و احتمال به وجود آمدن نشتی در آن به سیستم گرمایش از کف آسیب خواهد رسید.

نحوه اجرای گرمایش از کف 3

۳- گردش آب گرم ،باید در هر مدار گرمایش از کف ، به صورت جداگانه باشد.

در گرمایش از کف نمیتوان از سه راهی یا هر اتصال دیگر در کف استفاده کرد

 

۴- در صورت استفاده از سیستم سرمایش از کف ، باید مدار حمام ، جداگانه وارد کلکتور شود ، زیرا در فصول گرم سال ، نیازی به خنک کردن حمام نیست.

 

۵- – نصب هر گونه اتصال ، در سیستم گرمایش از کف ، برای ترمیم آسیب دیدگی لوله یا هر منظور دیگری مجاز نیست.

نکات مهم اجرای گرمایش از کف

۶- استفاده از لوله های پلی پروپیلن (لوله سبز) جهت گرمایش از کف مجاز نمیباشد حتی لوله های اصلی ورودی به کلکتورهای رفت و برگشت

 این موضوع بدین منظور اهمیت دارد که احتمال ترکیدگی یا نشتی در لوله های سبز زیاد بوده وامکان تعمیر آن به علت وجود لوله در کف ساختمان نیست

 

۷- گرفتن حوله خشک کن از مدار گرمایش از کف به هیچ وجه مجاز نیست

رعایت موارد فوق جهت نصب صحیح سیستم الزامیست و عدم رعایت این موارد باعث نقص در سیستم گرمایش از کف خواهد شد.