مقالاتوبلاگ

چگونگی اجرای گرمایش از کف

آموزش گرمایش از کف – چگونگی اجرای گرمایش از کف

مراحل اجرای گرمایش از کف به چند بخش اساسی تقسیم میشوند، که برای کارکرد صحیح سیستم گرمایش از کف لازم است تا تمامی این مراحل به دقت پیگیری واجرا گردد.

مراحل قبل از نصب گرمایش از کف

شامل نصب سیستمهای آبرسانی ، برق ، گاز و ایزوگام کف میشود، به طور کلی هر آنچه در زیر کف ساختمان نصب میگردد.

انتخاب کالای با کیفیت و نصب صحیح آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین تهیه نقشه گرمایش از کف و انتخاب محل کلکتورها نیز در این مرحله صورت می پذیرد.

نحوه اجرای گرمایش از کف 3

مراحل نصب سیستم گرمایش از کف

پس از تهیه نقشه گرمایش از کف و مشخص کردن جای کلکتورهای رفت وبرگشت گرمایش از کف حالا نوبت به نصب عایق و لوله کشی گرمایش از کف میرسد.

برای سهولت در یادگیری ، ما مراحل نصب سیستم گرمایش از کف را به همراه عکس و به صورت گام به گام در پست زیر بیان کردیم.

نصب کلکتور قبل از اجرای گرمایش از کف

در گام نخست باید دیوارهای اطراف بین 6 تا 10 سانتیمتر عایق گردد و سپس عایق کف نصب شود. پس از نصب عایق کف نوبت به لوله کشی گرمایش از کف میرسد. در هنگام لوله کشی گرمایش باید به فواصل طبق نقشه رعایت گردد.

مراحل بعد از نصب سیستم گرمایش از کف

بعد از نصب لوله های گرمایش از کف و انجام تست نشتی ، حالا نوبت به پوشاندن روی لوله ها به وسیله بتن رسیده است.

بتن ریزی روی گرمایش از کف نیز باید طبق اصول فنی و با مهارت انجام پذیرد . در ادامه میتوانید مراحل بتن ریزی را مشاهده کنید.

بتن ریزی پس از اجرای گرمایش از کف

نکات مهم در هنگام نصب گرمایش ازکف

در هنگام نصب سیستم گرمایش از کف رعایت نکات فنی بسیار مهم و حیاتیست . رعایت نکردن هر کدام از این نکات میتواند عملکرد صحیح سیستم را به چالش بکشد. در ادامه با ما باشید تا این نکات ارزشمند را به شما یادآور شویم.

نکات مهم اجرای گرمایش از کف

نتیجه گیری

پس از پایان نصب سیستم امکان اصلاح و تغییر سیستم گرمایش از کف وجود نخواهد داشت.

پس توصیه ما به شما این است که لوله کشی سیستم گرمایش از کف را به افراد خبره و متخصص این کار بسپارید .

دکمه بازگشت به بالا
تماس