سوالات

گرمایش از کف برای چه ساختمان هایی مناسب است؟

به غیر از گرمایش از کف ساختمان های مسکونی برای فضاهای اداری وتجاری،اماکن ورزشی ، استخر، فروشگاهها ، گلخانه ها ، مرغداریها و غیره …. نیز مناسب است.

بهترین زمان برای اجرای گرمایش از کف در زمان ساخت و یا بازسازی ساختمان و قبل از کف سازی می باشد.

اما در ساختمان های تکمیل شده هم امکان نصب سیستم گرمایش از کف وجود دارد بدین طریق که :

۱- کندن کف ساختمان و نصب سیستم گرمایش از کف

۲- نصب سیستم گرمایش از کف روی کف فعلی که در این صورت ارتفاع کف ساختمان حدود ۸ سانتیمتر

افزایش خواهد یافت.

دکمه بازگشت به بالا
تماس