صفائیه – میدان نماز
صفائیه بلوار پاسداران
صفائیه – مهرآوران
صفائیه – جنب دانشگاه
کوچه عارف
طراحی ، اجراء
اجرای اولین گرمایش از کف در استان یزد
یزد – بلوارجمهوری
طراحی نقشه بصورت انلاین
اسلایدر ۳